Bygg Radon og Fuktsikkert i samme operasjon

Dato: 29 Mar 2017

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som kan være helseskadelig ved eksponering av forhøyede konsentrasjoner innendørs. Det er spesielt under vinterhalvåret når vi varmer opp bygninger vi trekker radongassen inn ved utetthet mellom byggegrunnen og bygningen.

Viktig å vite om Radon og Fuktsikring

Forskriften er tydelig på at det må finnes et lufttett sjikt mot byggegrunn – ofte kaldt radonsperre/radonmembran. og at det skal være mulig å undertrykks ventilere byggegrunn ofte utført med det som kalles Radonbrønn

Plasseringen av sperren kan fort skape fuktproblemer da man ofte bruker sperrer over betongen som våtroms membran og fuktsperre mellom betong tregulv i tillegg.

Innen fagfeltet «fuktdimensjonering» er det viktig å kun bruke en fuktsperre og den bør plasseres på varmside av konstruksjonen. I tillegg er man opptatt av og en «pustende» løsning på kald side av konstruksjon slik at det ikke oppstår fukt belastning inne i konstruksjonen, men at konstruksjonen kan «puste».


Kravet til å kunne undertrykks ventilere løses som oftest med at det settes ned en «Radonbrønn» hvor pukk-grusmassene bør være permeable slik at det lar seg gjøre å skape et undertrykk.


ISODREN® åpne struktur tillater overskuddsvannet i betongen å dreneres vekk da det brukes kun en kombinert fukt og radonsperre over betongen. Dette reduserer svinnriss og kantreising da dette ofte er relatert til ulik temperatur og fuktighet i topp og bunn av betongtykkelsen.

ISODREN® platens sammensetning av jevnstore isolerende EPS kuler skaper en stabilt og kontrollerbar permeable struktur hvor et eventuell lett lars seg gjennomføre via en radonbrønn.

http://isodren.no/radonsikring-av-plate-pa-mark-og-kjellere/

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan likevel bidra til problemer med radon i områder som ellers er lite utsatt.

Hvorfor er det høye radonkonsentrasjoner i Norge?
Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima. Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at varm luft stiger opp og at et undertrykk dannes i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen, og der det er trykkforskjell mellom jordlufta i byggegrunnen og inneluften, vil den radonholdige jordlufta kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs.

Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til.
Les mer...

OK, jeg forstår