Bli guidet til ledig parkeringsplass med parkeringssystem fra Carlo Gavazzi

Dato: 18 Des 2012

Dupline® parkeringssystem guider bilførere korteste vei til ledige parkeringsplasser. Opptatt eller ledig plass vises med tydelige indikeringslamper over parkeringsplassen. Informasjonsdisplayer viser antall ledige plasser i bestemte retninger. Dette hindrer at man kjører inn i parkeringssoner eller etasjer uten ledige plasser. Bilføreren får en bedre opplevelse både med hensyn til tidsbesparelse og servicegrad.

Med et parkeringssystem kan et parkeringsanlegg utnyttes mer effektivt. Man unngår kamp om ledige plasser, og kjøringen i parkeringsanlegget reduseres med ca. 20%. Utslipp av miljøskadelige avgasser reduseres tilsvarende. Redusert behov for ventilasjon gir igjen direkte besparelser i energikostnader tilknyttet anlegget.

Dupline parkeringssystem egner seg for alle typer og størrelser av innendørs parkeringsanlegg. Til tross for avanserte funksjoner er systemet enkelt å prosjektere, installere og idriftsette. All programmering kan foretas med et håndholdt programeringsverktøy. man trenger ikke å bruke PC. Ved hjelp av PC programvare har man også mulighet for å overvåke all trafikk i anlegget med grafiske bilder. Aktiviteter logges og registreres i en database, med mulighet for å hente ut historiske data.

Komponentene i parkeringssystemet er basert på Carlo Gavazzi's mangeårige erfaring med giver- og kommunikasjonsteknologi innenfor industrisektoren. Det patenterte Dupline® signaloverføringssystemet er en velprøvd teknologi med mer enn 150.000 installasjoner over hele verden.

Kontakt oss på telefon 35 93 08 00 for nærmere informasjon.