Jackon Siroc

Jackon Siroc

Jackon Siroc® består av ulike typer kantelementer for gulv på grunn. Elementene gir en trygg, isolerende og pen sokkel til bygningen. Siroc® er ensbetydende med kvalitet, og er et arbeidsbesparende, energivennlig og kostnadseffektivt byggesystem.

Siroc® benyttes i hovedsak til fundamentering og tilleggsisolering for boliger, fritidsboliger, industri og driftsbygninger. Elementene monteres på et komprimert og avrettet gruslag. Gulvisolasjon og armering legges ut, og elementene fungerer som utvendig forskaling ved støp av dekket.

Jackon har nylig gitt Siroc®-elementene en oppgradering som reduserer vekten med 30%. På utsiden av den isolerende Jackopor®-kjernen er elementene nå belagt med en utvendig fibersementplate som erstatter den tidligere betongen. Dette gjør Jackon Siroc® vesentlig lettere i vekt - og enklere å jobbe med, samtidig som det pene utseendet er ivaretatt. Siroc® belagt med betong er fremdeles tilgjengelig på forespørsel. 

Jackon Siroc®L-element: Monteres på komprimert og avrettet gruslag, og fungerer som utvendig forskaling. Elementet benyttes ofte ved gulvvarme der det legges flere lag EPS-isolering under betongdekket. Kjernen består av Jackopor® 200, og utvendige hjørner inngår i standardsortimentet.

Jackon Siroc®Isoleringselement: Benyttes som kantisolering av gulv på grunn. Det kan benyttes både som tilleggsisolering av eksisterende sokkel eller som kantelement ved nybygg. Elementet kan monteres både horisontalt og vertikalt. Ferdige utvendige hjørner inngår i standardsortimentet.

Jackon Siroc Brosjyre
Jackon Siroc HMS
Jackon Siroc Datablad
Jackon Siroc FDV
Jackon Siroc Monteringsanvisning
Jackon Siroc Produktdatablad
Jackon Siroc BIM-Object

Relaterte produkter

Jackon Thermomur

Jackon Thermomur

Jackon Thermomur® er et byggesystem basert på formstøpte blokker av ekspander...

Jackon Ringmur

Jackon Ringmur

Jackon Ringmur er satt sammen av støpte elementer i ekspandert polystyren (EP...

Jackon Garasjeelement

Jackon Garasjeelement

Jackon Garasjeelement er et patentert byggesystem utviklet for garasjer og bo...

Jackon Thermodren

Jackon Thermodren

Jackon Thermodren® er en trykksterk og solid diffusjonsåpen plate til utvendi...

Nyheter BEWI (tidligere Jackon AS)

Fem tips for mer energieffektive bygg

Fem tips for mer energieffektive bygg

Nytt eller oppgradert bygg — disse løsningene sikrer et mer energivennlig bol...

Lanserer spesialutviklet blokk til å bygge basseng

Lanserer spesialutviklet blokk til å bygge basseng

En ny Thermomurblokk fra BEWI er spesialutviklet til deg som skal bygge basse...

Slik forenkler nytt ringmurselement montering av radonsperre

Slik forenkler nytt ringmurselement montering av radonsperre

BEWI har utviklet en helt ny ringmur etter Sintefs oppdaterte radonsperre-anb...

Fem tips for mer energieffektive bygg

Fem tips for mer energieffektive bygg

Nytt eller oppgradert bygg — disse løsningene sikrer et mer energivennlig bol...