Jackon Ringmur

Jackon Ringmur

Jackon Ringmur er satt sammen av støpte elementer i ekspandert polystyren (EPS) og er belagt med en utvendig fibersementplate som er vedlikeholdsfri, frostbestandig og har en betongliknende overflate. Elementene fungerer som forskaling og tosidig isolering av ringmuren. Med Jackon Ringmur reduseres kuldebroen mellom gulv og ringmur til et minimum, gulvtemperaturen øker i randsonen og resultatet er bedre bokomfort og lavere energiforbruk.

Jackon Ringmur er enkel og rask å montere, har god isolasjonsevne, lav vekt og er et komplett system. Byggesystemet sikrer en trygg, solid og godt isolert gulv på grunn-løsning.

Ringmurselementene leveres i tre ulike typer med forskjellig bruksområde. Med tre typer, to lengder og fire høyder samt mulighet for spesialtilpassede elementer er det store kombinasjonsmuligheter. Jackon Ringmur er markedslederen med det bredeste sortimentet!

Jackon Ringmur Type RSB: Benyttes til 148 mm - 198 mm vegg og tilfredsstiller isolasjonskravene for boliger.

Jackon Ringmur Type RU: Benyttes ved vegg tykkere enn 198 mm, og bygg der det stilles ekstra krav til isolering, for eksempel lavenergiboliger.

Jackon Ringmur Type R: Benyttes til garasjer og konstruksjoner med moderate krav til isolering.

Jackon Ringmur Brosjyre
Teknisk Godkjenning
Jackon Ringmur Monteringsanvisning
Jackon Ringmur FDV
Jackon Ringmur Produktdatablad
Jackon Ringmur BIM-object

Relaterte produkter

Jackon Thermomur

Jackon Thermomur

Jackon Thermomur® er et byggesystem basert på formstøpte blokker av ekspander...

Jackon Siroc

Jackon Siroc

Jackon Siroc® består av ulike typer kantelementer for gulv på grunn. Elemente...

Jackon Garasjeelement

Jackon Garasjeelement

Jackon Garasjeelement er et patentert byggesystem utviklet for garasjer og bo...

Jackon Thermodren

Jackon Thermodren

Jackon Thermodren® er en trykksterk og solid diffusjonsåpen plate til utvendi...

Nyheter BEWI (tidligere Jackon AS)

Fem tips for mer energieffektive bygg

Fem tips for mer energieffektive bygg

Nytt eller oppgradert bygg — disse løsningene sikrer et mer energivennlig bol...

Lanserer spesialutviklet blokk til å bygge basseng

Lanserer spesialutviklet blokk til å bygge basseng

En ny Thermomurblokk fra BEWI er spesialutviklet til deg som skal bygge basse...

Slik forenkler nytt ringmurselement montering av radonsperre

Slik forenkler nytt ringmurselement montering av radonsperre

BEWI har utviklet en helt ny ringmur etter Sintefs oppdaterte radonsperre-anb...

Fem tips for mer energieffektive bygg

Fem tips for mer energieffektive bygg

Nytt eller oppgradert bygg — disse løsningene sikrer et mer energivennlig bol...