BB Stål

Alle produkter vi fører er EPD-godkjent og CE-merket.
Komposisjonene er godkjente etter brannprøving hos RISE Fire Research i 2018.
Produktene har beståtte lydprøvingsresultater hos SINTEF-Byggforsk i 2018.
Teknisk Godkjennelse fra SINTEF-Byggforsk ble innvilget i september 2018.
Godkjent Miljøsertifiseri

Les mer


Produkter BB Stål

U-Profiler (Skinne)

U-Profiler (Skinne)

U-Profiler (Skinne)


Hattprofil

Hattprofil

Hattprofil


C-Profiler (Stender)

C-Profiler (Stender)

C-Profiler (Stender)


Vinkelprofil

Vinkelprofil

Vinkelprofil


Stålbånd

Stålbånd

Stålbånd


Hjørnebeslag

Hjørnebeslag

Hjørnebeslag