Analyse av CO2-belastningen fra sentral / desentral ventilasjon

Dato: 30 Okt 2020

Et miljømessig perspektiv til dialogen om valg av ventilasjonsløsning

Byggebransjen står for en vesentlig del av verdens samlede klimapåvirkninger, hvor det i de seneste år har vært et skjerpet fokus på å redusere særlig CO2-utslippet fra byggematerialer og bygningers driftsenergi.

For å bidra til dette har Airmaster fått utarbeidet en LCA analyse basert på en desentral ventilasjonsløsning og en sentral ventilasjonsløsning i en konkret renoverings-case av en skole i Danmark. 

LCA analysen er gjennomført av det rådgivende ingeniørfirma MOE på vegne av Airmaster.

Hensikten med denne case-analysen har vært å bringe et miljømessig perspektiv inn i dialogen om valg av ventilasjonsløsning. Analysen viser også en tydelig tendens. Resultatene fra analysen vil vi hos Airmaster nå ta med oss videre inn i våres daglige arbeid hvor vi har fokus på å levere energi- og miljøvennlige desentrale ventilasjonsløsninger.

I relasjon til forholdet mellom en desentral kontra en sentral ventilasjonsløsning er det naturligvis viktig for oss å påpeke at man ikke bare kan generalisere på bakgrunn av en enkel case-analyse. Analysen viser derimot noen tydelige tendenser på hvordan materialvalg og systemoppbygning kan være med på å redusere den miljømessige påvirkningen.

Det ble boldt en presentasjonen av analysen på Building Green (Online), hvor Airmaster og MOE laget en gjennomgang. Presentasjonen ble streamet online den 28/10 kl. 12:10 på «Learning Sessions» og ble tatt opp så man kan se den om igjen.

Hva er LCA?

  • Livssyklusvurdering – metode til vurdering av miljø og ressursforbruk
  • Internasjonalt anerkjent metode
  • Inkluderer hele livssyklusen
    • Fra råstoffutvikling
    • Til bruksfase
    • Og endt levetid og bortskaffelse
  • Den mest anvendte miljøpåvirkningen er utslipp av CO2


Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til.
Les mer...

OK, jeg forstår