7 grunner til å velge skifertak

Dato: 31 Okt 2022

1. SKIFERTAK ER MILJØVENNLIG

Skifer er naturens egne råvarer som bearbeides med enkelt utstyr og lavt energiforbruk. Den lange levetiden bidrar til å skåne miljøet.

2. SKIFERTAK HAR LANG LEVETID

Skifer av høy kvalitet som leveres fra Stoneart, vil ha en levetid over mange generasjoner. Med dagens kvalitet på undertak, beslag og festemateriell, vil vi kunne se en levetid på 100 år eller mer. Skiferen på Alta kirke ble lagt i 1858!

3. SKIFERTAK KAN OMBRUKES

Takskifer kan demonteres og nær 100% vil kunne brukes i nye prosjekter.

4. SKIFERTAK KREVER LITE VEDLIKEHOLD

Etter montering kreves lite vedlikehold gjennom skifertakets levetid. Et gammelt skifertak kan være vel så vakkert som et nytt. Noen steder vil den påvirkes av forurensing og vegetasjonen rundt. Med vasking blir skiferen som ny selv etter 50 og 100 år.

6. SKIFERTAK ØKER VERDIEN

Den tekniske verdien av bygget påvirkes av kvaliteten på materialene som er benyttet. Skifer er et kvalitetsmateriale som trolig vil bidra til en høy verdsettelse.

7. PASSER TIL ALLE BYGG

Takskifer får du i mange formater og kan tilpasses de fleste tak. I motsetning til det mange tror, er ikke takskifer tungt. Det krever sjelden forsterket konstruksjon, og kan med godt undertak brukes selv på lave takvinkler.

En grunn til ikke å velge skifertak

1. FLATT TAK ELLER TAK MED LAV VINKEL

Et skifertak skal lede vannet bort fra taket. På flate tak og tak med lav takvinkel er takskifer uegnet.

Et godt alternativ er da å bruke skifer på fasaden. Då får du alle de gode egenskapene over og et vakkert og unikt bygg! Mer om fasadeskifer finner du her >>


 

Skifertak – formater og størrelser

Takskifer produseres i mange formater, størrelser og skifertyper. Valget gjøres ut fra det estetiske, byggets utforming og beliggenhet. Noen skifertyper egner seg bedre i værharde områder. De mest brukte formatene er lapp, rektangulær og firkant takskifer. Fra gammelt av har vi villhelletak og i nyere tid helletak.

Lappskifer / dråpeskifer / tungeskifer / hanskebak. Kjært produkt med mange navn. Vakre bearbeidedet heller som gir et eksklusivt preg. På eldre bygningstun kan en se lappskifer på «finstua» og firkant eller villheller på driftsbygningene.

Vekt ca 60 kg/kvm avhengig av størrelse og skifertype. 
 

 

 

 

Rektangulær takskifer er det mest brukte formatet globalt og det minst brukte i vårt norske marked. Kan ha noen med vår byggeskikk å gjøre, men er også relatert til våre skiferbrudd med kvartsittskifer som gir større heller. Med ny og strammere byggeskikk blir rektangulær takskifer et mer aktuelt format.

Vekt ca 60 kg/kvm avhengig av størrelse og skifertype.
 

 

 

 

Firkantskifer er det mest brukte formatet på nye bygg. Leggessytemet gjør at det blir større synlige skiferheller enn på lapp- og rektangulære skifertak. Leveres i mange størrelser og skifertyper.

Vekt fra 35 til 60 kg/kvm, avhengig av skifertype og tykkelse.
 

 

 

 


Helletak. Da våre forfedre reiste sine første bygg, la de store skiferheller på taket. Senere kom mindre formater og de gamle helletakene gikk i glemmeboken.
Til innspilling av Eventyrlig Oppussing på Sommarøy, fant vi fram det gamle helletaket. Tilpasset formatet til våre moderne bygg, men beholdt mye av det tradisjonelle uttrykket. Her brukes store heller fra Oppdal. 40 cm bredde, tykkelse på 2-3 cm og lengder opp til 110 cm. Et unikt tak – alle blir forskjellige. Vakkert og varig!
Hellene har over 2 cm tykkelse med bredde på 40 cm og lengder opp til 110 cm. Leveres med rett eller bruddkant. Vekt ca 75 kg/kvm.

 

Villhelletak er som de første takene vi tekket med skifer. Store heller på minst 0,3 kvm legges i et overlappende system som leder nedbør fra møne til takfot. 

Hellene har gjerne en tykkelse på 2 cm eller mer. Vekt pr kvadratmeter 150 kg, avhengig av hellenes størrelse og tykkelse.

 

 


 

Stoneart tilbyr:
– Vareprøver
– Prosjektering / beregning av mengder
– Lekteanvisning og monteringsbistand
– Taksikringsutstyr
– Montering over hele landet i samarbeid med partnere

Ta kontakt på 33 17 99 80 eller post@stoneart.no for mer informasjon