5 huskeregler for enpersonkontroll

Dato: 21 Mar 2021

Vi er alle opptatt av sikkerhet. Vi fester sikkerhetsbelte når vi kjører bil, bruker sykkelhjelm, låser døren når vi går hjemmefra og har adgangskort på jobb med tilgang der det er bestemt.

Men har du noen gang opplevd at det er en som ber deg holde døren åpen fordi han har mye å bære på? Du tror du har sett han i korridorene, og han ser ut som en som er til å stole på. Hvordan vet du det? Hadde du holdt døren åpen hjemme når du var på vei ut fordi det var en i dress og slips som ba om det?

En god, sikker og effektiv adgangssikkerhet er ikke så enkelt som man tror. Det er først og fremst holdninger hos medarbeiderne, og dernest den fysiske sikringen med enpersonkontroll som gjerne begynner i resepsjonen eller inngangspartiet med sluser eller speed gates. Før du går til skrittet og bestiller sluser eller speed gates så tenk på følgende:

    1. Hva er det av verdi hos bedriften som er viktig for dere? Hva skjer hvis det blir stjålet, kopiert eller blir borte? Lag en verdi-, sårbarhet- og risikoanalyse.

    2. Hva er bygningens, sonens eller rommets funksjon(er). Ta kontakt med de forskjellige brukerne for å avdekke alle behov og mulige bruksområder. Tenk på funksjonen av rommet før utstyret i det.

    3. Lag en liste og prioriter de ulike funksjonene/bruksområdene etter viktighet for de aktuelle brukergruppene.

    4. Kontakt en profesjonell sikkerhetsleverandør som tilbyr løsninger som tilfredsstiller de ulike sikkerhetskravene som er forventet eller påkrevet.

    5. Presenter løsningene for brukerne for å sikre at alle behov er fanget opp, og for at de skal forstå nødvendigheten av sikkerheten.