Interaktive lekeplasser levert av BRIO Lekolar AS

SmartUs er en innovasjon det ligger mye forskning bak. Det var pedagogikken sammen med leken som fremfor alt tiltalte oss. Vi ser dette som et givende og nært samarbeid mellom Enköping kommune og SmartUs leverandøren, sier Arne Wåhlstedt, markedssjef i Enköping kommune. Bergvretenskolen er dermed den førsta skolen i Skandinavien som kan tilby sine elever denne muligheten til lek og læring. Skolen er samtidig først ute i Sverige med SmartUs som er utviklet av finske Lappset Group. Nå står Observatorielunden i Stockholm for tur med målsetting om å ha en SmartUs lekeplass ferdig våren 2007. Finske Rovaniemi har siden januar 2006 hatt en tilsvarende lekeplass, og København fikk en i fjor høst. Ved samme tidspunkt fikk også en Hollandsk skole, som første skole i verden, sitt anlegg. Den første SmartUs lekepalssen i England, ble åpnet i byen Peterborough i mars. Interessen fra media var stor og BBC, som tidigere har vært i Rovaniemi, hadde et eget innslag om landets første SmartUs lekeplass i sine lokale nyhetssendninger. En ny måte å lære på SmartUs stimulerer barn til et helt nytt innlæringsmønster, langt fra den tradisjonelle kateterundervisningen, og motvirker samtidig fysisk passivitet. På sikt kan dermed denne type lekeplass bidra til å løse problematikken med overvekt som vi ofte ser blant barn og unge i dag. ¬– SmartUs tar også vare på den interaktive innlæringen barn i dag har blitt vandt til, med tanke på datavanene til barn med lav alder. Den pedagogiske utformningen er et resultat av lang forskning og utvikling. For barn med konsentrasjonsvanskeligheter har SmartUs vist seg å være en ny og høyt verdsatt metode for lærning. Lekeplassen som sto klar på Bergvreten skolen i Sverige ved års slutt ble en positiv overraskelse når skolens barn kom tilbake fra juleferie. – Den brukes flittig og det er fantastisk gledelig å se hvor nyskjerrige de fleste barn er på utstyret, og hvor raske de er til å lære seg teknikken. Dessuten engasjeres manga barn på en gang, noe som gir bra "teamwork" barna i mellom, sier Ewa Berthagen, rektor ved Bergvreten skolen.

Følg oss