10 grunner til å velge fasadeskifer

Dato: 20 Feb 2023

Stoneart fasadeskifer trives i værharde strøk. Vedlikeholdsfri og upåvirket av sol og regn. Like enkelt å montere som demontere, og kan ombrukes i nye prosjekter om 50, 100 år eller senere.

1. PERFEKT I VÆRHARDE STRØK

Skifer er et av våre hardeste bygningsmaterialer. Med en innebygget struktur som gjør den usedvanlig sterk i tynne formater. Upåvirket av sol, vær og vind. Kompakt og vannavstøtende. Passer overalt og et førstevalg i værharde strøk.

2. SKIFER - NATURLIG VAKKERT

Skifer er et produkt laget av naturen, skånsomt hentet fram i skiferberget og bearbeidet av skiferarbeidere med enkle verktøy. Uten tilsetninger av kjemikalier og skadelige stoffer. Som naturen har skapt den.

3. MANGE SKIFERTYPER - ULIKE UTTRYKK

Skifer fra flere produsenter og ulike formater kan brukes i vårt system for ventilerte fasader. Norsk skifer fra Oppdal, Otta, Lierne og Alta. Importert fra Spania og Brasil. Lik funksjon med ulike utrykk og pris.

4. FASADESKIFER KAN OMBRUKES

Fasadeskiferen monteres med kroker eller skruer. Enkelt å montere og enkelt å demontere uten spesialkompetanse eller kostbart verktøy. Når bygget skal endres eller tas bort er skiferen like fin og kan ombrukes – uten bearbeiding!

5. TIL NYBYGG OG REHABILITERING

Skifer er et sterkt materiale med innebygget «armering». Kan brukes på fasaden i tykkelser ned i 6 mm. Vekt fra 25 til 60 kg pr kvadratmeter – avhengig av skifertype. Enkel tilpasning til hjørner, buer, utføringer og terreng.

6. LITE VEDLIKEHOLD

Etter montering kreves lite vedlikehold gjennom byggets levetid. Ofte ingenting. Noen steder vil den påvirkes av forurensing og vegetasjonen rundt. Med vasking blir skiferen som ny, selv etter 50 og 100 år.

7. BESKYTTER BYGNINGSKROPPEN

Fasadeskifer gir en ventilert fasade med god luftgjennomstrømning og beskytter mot solen og værets slitasje. Eventuell kondens eller slagregn dreneres ut. Reduserer støy og har en isolerende effekt. 

8. SØMLØS VED PÅBYGG OG ENDRING AV FASADEN

Systemet kan enkelt skjøtes på eller tas bort ved endringer på bygget. Som et mer enn 500 millioner år gammelt naturmateriale, vil skiferen være tilgjengelig med samme tekstur i generasjoner.

9. FASADESKIFER ØKER VERDIEN

Den tekniske verdien av bygget påvirkes av kvaliteten på materialene som er benyttet. Lang levetid og minimalt vedlikehold gjør skifer til det rimeligste fasadematerialet i et lenger tidsperspektiv. Fasadeskifer er et kvalitetsmateriale som trolig vil bidra til en høy verdsettelse.

10. MER ENN BÆREKRAFTIG

Fasadeskiferens egenskaper og lange livsløp sprenger modellene for bærekraft. Naturprodukt, uten tilsetninger, enkelt framstilt, ombrukbar, forventet levetid langt mer enn 100 år, tidløst og moderne. Et bygningsmateriale – godt for miljøet og problemfritt for eieren!

Fasadeskifer – formater og størrelser

Fasadeskifer produseres i mange formater, størrelser og skifertyper. Valget gjøres ut fra det estetiske, byggets utforming og beliggenhet. Noen skifertyper egner seg bedre i værharde områder. De mest brukte formatene er fallende lengder, faste formater og variable høyder. Prosjektet over er under ferdigstilling med lys Oppdal skifer med krokfeste og mørk spansk montert med skjulte skruer.

Fallende lengder. Norsk skifer kan leveres i fallende (varierende) lengder fra 50 til 180 cm. Synlig høyde er ca 28,5 cm. Overlapp ca 4 cm. Skiferen tilpasses (kuttes/knekkes) mot beslag. I topp og bunn er det åpning som gjør at luften bak sirkulerer.

Vekt ca 25 kg pr kvadratmeter – avhengig av skifertype.

Bildet viser lys Oppdal i 10 mm tykkelse og fallende lengder. Varierende lengder gir et spennende uttrykk og gir den beste utnyttelsen av skiferen fra norske skiferprodusenter.

Faste formater. I skiferbruddene nordvest i Spania produseres nær 80% av all skifer globalt. Faste formater gir høy utnyttelse av råvaren og effektiv produksjon av skifer til fasaden på prosjekter over hele verden. Høy bruddstyrke i tynne formater gjør den energivennlig å transportere i forhold til andre bygningsmaterialer.

Hver skiferhelle er unik og gir i et samspill et vakkert uttrykk som endrer seg i ulike vær- og lysforhold. Leveres i format opp til 60×30 cm, med en vekt fra ca 25 kg pr kvadratmeter – avhengig av skifertype. 

Bildet viser spansk skifer i 50×25 format, montert med skjulte skruer.

Variable høyder. Skifer gir mange muligheter på formater og kombinasjoner. Denne installasjonen består av skifer i formatene 50×25, 50×20 og 50×15 cm. De er montert med skjulte skruer på tre- eller aluminiumslekter.

Smalere format gir mer overlapp og monteringsarbeid. Skiferplater montert horisontalt med skjulte skruer.

Dette systemet gjør det mulig å montere forskjellige skiferplater i forskjellige former og størrelser, og de er helt skjult bak skiferplatene i raden over.

Vekt ca 30 kg/kvm, avhengig av skifertype og tykkelse.

Fasadeskifer – monteringssystemer

Stoneart fasadesystemer tilpasses alle prosjekter, med alternative festesystemer for skiferhellene. Systemene er raskt å montere – uten spesialkompetanse eller kostbart verktøy. Fasadeskifer gir en unik fasade – til en rimelig pris.

Synlig festesystem gir mulighet for store formater og har et stort utvalg av skifer fra de norske produsentene i Oppdal, Otta, Alta og Lierne. Festes med kroker.

Skjult innfeste egner seg godt på «mykere» skifer som Ottaskifer og importert leirskifer. Mindre formater og stor tetthet på skruefeste gjør at systemet brukes i værharde strøk. Skruene ligger skjult bak overliggende helle.

Kroker – synlig feste. Stoneart leverer et skinnesystem med kroker som er tilpasset ulike skifertyper.

Skinne og kroksystemet kommer fra den spanske skiferprodusenten Cupa Pizarras. Systemet er utviklet i Danmark og gjennomprøvd på store prosjekter i nordisk vær og klima.

Skruer – skjult feste. Stoneart leverer et fasadesystem med skjult feste som er tilpasset ulike skifertyper.

Skiferen skrus i overkant i to ferdigborede hull i skiferen på horisontale lekter av tre eller aluminium. Hvis man bruker horisontale og vertikale lekter av aluminium blir fasaden mer brannsikker.

Dette systemet er tilgjengelig i skiferformater opp til 50×25 grunnet EU krav om minst 25 skruer pr kvm knyttet til vindbelastning.

Stoneart tilbyr:
– Vareprøver
– Prosjektering / beregning av mengder
– Rådgivning
– Lekteanvisning og monteringsbistand
– Montering over hele landet i samarbeid med partnere

Ta kontakt på 33 17 99 80 eller post@stoneart.no for mer informasjon.